Groene School

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor het eigen groene gedrag.

Hoe de toekomstscenario's er ook uit mogen zien, onze motivatie om een Groene School te worden, komt niet voort uit trendonderzoeken, maar uit het begin van het Bijbelboek Genesis, waar God mensen schiep en de mensheid (ieder mens groot en klein) van meet af aan "de grote groene opdracht" geeft om de aarde te bewerken en te bewaren.
"Groen gedrag" op het niveau van de eigen verantwoordelijkheid, hoeft niet belachelijk veel geld, tijd of inspanning te kosten. Iedereen kan iets bedenken en doen om "groen gedrag" te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden als kind, moeder, vader, juf of meester. Daar willen we graag als school ons steentje aan bijdragen. Climate-change? Be(e) the change! Klimaatverandering? Wees de verandering! Oftewel: De aarde bewerken en bewaren, begint bij jezelf. Het mooie is: Wie daar nog niet mee is begonnen, kan vandaag beginnen!
Fragment van de poster "Climatechange? Be(e) the change!
Fragment van de poster met de acht groene thema's.
De komende jaren willen we twee keer per schooljaar door de hele school een "groen onderwerp" gezamenlijk oppakken, waarbij we bij ieder onderwerp ruimte willen maken voor kennis, vaardigheden en het ontwikkelen van een "groene houding".
  • Kennis: heeft te maken met je verstand.
  • Vaardigheid: heeft te maken met je wil om binnen jouw mogelijkheden iets te doen.
  • Houding: heeft te maken met je gevoel, je emotionele betrokkenheid, je overtuigingen.
Uiteraard op het eigen niveau van iedere groep. Waar mogelijk betrekken we de ouders er ook bij. Want de meeste leerlingen zijn sneller gemotiveerd om iets te doen, als de volwassenen om hen heen het goede voorbeeld geven en positief spreken over "de grote groene opdracht". We hebben de onderwerpen waar we ons mee bezig houden, gekozen aan de hand van 8 praktische thema's.
De Groene-School-vlag die we hijsen bij iedere Groene-School-Projectweek.
"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier