Schoolontwikkeling

Veranderen hoort bij het leven. Als het maar de goede kant op is.

Veel verandert. Slechts weinig is onveranderlijk. Als christelijke school belijden we dat God en de principes in Zijn Woord onveranderlijk zijn. Al het andere verandert. Ook opgroeien is voortdurend veranderen. En omdat de wereld, Nederland en Katwijk ook voortdurend veranderen, vraagt dat enerzijds aanpassing (en dus verandering) waar nodig en anderzijds ontwikkeling vanuit de schoolvisie (en dus ook verandering). Ieder schooljaar starten we met een schooljaarplan met verbeter- en vernieuwingsonderwerpen. We volstaan hier met de 1e pagina van het jaarplan van volgend schooljaar en de 1e pagina van het jaarplan van het lopende schooljaar. In maandelijkse nieuwsflitsen via de Parro-app wordt u met enige regelmaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Vanzelfsprekend ligt aan het begin van het schooljaar het behaalde percentage van het achterliggende doel op 0%. Halverwege het schooljaar evalueren we en bepalen we als team hoeveel procent we ongeveer hebben gehaald van het doel dat achter ieder te ontwikkelen onderwerp zit. Aan het eind van het jaar bepalen we dan samen of het doel behaald is, of het voldoende is, of dat dit doel het schooljaar daarna nogmaals wordt opgepakt en afgemaakt.

 
"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier