Contact

Een goede communicatie draagt bij aan goede verhoudingen, betrokkenheid en begrip.

Heeft u informatie of een vraag voor de groepsleerkracht van uw kind? Stuur hem of haar dan een parro. Deze wordt in principe binnen één werkdag beantwoord. 
Is het spoedeisend en overdag? Geen parro sturen, maar meteen bellen naar school: 4081019.
Is het spoedeisend en 's avonds? Stuur dan wel een parro en bel voor 8:30 uur naar school als u nog geen antwoord hebt gekregen.

Heeft u informatie of een vraag over de school voor de directeur? Bijvoorbeeld om uw kind aan te melden voor de school? Dan kunt u ook een mail sturen aan directie.rehobothschool@prohles.nl . Hebt u kinderen op school, dan kunt u hem ook een parro sturen. Maar ook dan geldt: is het spoedeisend en overdag? Bel dan meteen naar school.

REHOBOTHSCHOOL
Poolster 4
2221 NT Katwijk aan Zee
071-4081019
directie.rehobothschool@prohles.nl
 

 

 

"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier